Väl dokumenterad erfarenhet och kunskap i att arbeta med digital teknik för att ta fram bildfiler inför gicléetryck, pigmentprint, grafikupplagor, fotografi, offentliga utsmyckningar, affischer, utställningar, böcker m.m.


  • Pigmentprint och gicléetryck av digitala filer, affischer   och fotografier upp till 110cm bredd


  • Hjälp och support från idé, skiss och förlaga fram till ett grafiskt verk. Boka tid för digitalt bildarbete och provtryck. 


  • Digital bildteknik är perfekt för att skapa konstgrafik där man kan modifiera färg och formelement fritt och göra provtryck innan produktion. Lämpar sig väl för ett arbetssätt som liknar t.ex. silkscreen, litografi eller collage.


  • Fotografier i färg och svartvitt.


  • Rivna kanter kan ofta fungera väl när trycket skall presenteras friliggande i t.ex. lådram,  • Små bilder upp till ca A4 kan vi ofta skanna. Som akvareller, gouache, teckning, krita och andra matta media.


konstnär Ulf Stålhane

ansvarig för digitalt bildarbete och utskrifter

Undervisat vid bl.a. Malmö konsthögskola 2016 i Photoshop och print. Föreläst om digitalgrafik/giclée 2010 på Konstakademin i Sthlm›› 

Skrivit om ”Gicleé” för Grafiska sällskapet i deras 100 års jubileumsbok.m.m.


utfört uppdrag och upplagor för bl.a

Ann Makander, KG Nilson, Anders Kappel, Tamara deLaval, Gert Aspelin, Kerstin Winberg, Yrjö Edelmann, Jakob Simonsson, Maria Lavman, Jànos Vetö, Petter Kreuger,Gittan Jönsson, Monica Gerhard, Remus Wilson, Hans Johansson, Lars Karlmark,Albin Wiberg, Håkan Berg, Ellisif Hals, Magnus Wallin, Jesper Lindgren, Lotta Sjöborg, Josefin Schöön, Allan Madsen, Johan Kalén, Thomas Holm, Klas Sundqvist, Anders Tranmark,

Majlis Persson, Otto Lundbladh, Camilla Blom, Rolf Engfelt, Christer Forss, Inger Ohlsson, Middleton, L.Borgelöv, C.Caesar, A.Jägfeldt m.fl.


Galleri GKM Malmö, Hedenius Sthlm, Ingela S Gallery Sthlm, Svenska Dagbladet Accent, Tres Hombres ArtGallery Tylösand, Konstfrämjandet Bergslagen m.fl.


Exempel på utförda uppdrag››Maria Lavman - pigmentprint

Anders Kappel - pigmentprint 


Tamara de Laval - pigmentprint

Ulf Stålhane - pigmentprint

KG Nilson - ett grafiskt blad under produktion

Yrjö Edelman - pigmentprint

Digitalt bildarbete och produktion

Ulf Stålhane

Fotografering av konst i studio
Fotograf Camilla Gewing-Stålhane
Målning av KG Nilson

"The Beatles in Nice 1965" 
foto Chrster Forss

Digitalt arbete och produktion Ulf Stålhane