Från en föreläsning på Konstakademin i Sthlm 2010

arrangör Grafiska sällskapet


"I och med den digitala teknikens stora möjligheter måste man begränsa sig, renodla uttrycken, det finns inget gratis i teknikens charm, historia eller traditioner. Jag anser att om man under arbetet med ett grafisk konstverk utvecklar sin konstnärliga gestaltningsförmåga och undersöker bildproblem med hjälp av tekniken då har man åstadkommit ett originalgrafiskt verk oavsett teknik.

Därför är jag tveksam till viss reproduktionsgrafik och dessutom när tekniken blir ett självändamål. d.v.s när man gömmer sig bakom hantverket och förklaringar."


"Eftersom digital teknik är relativt ny torde inte vissa gamla definitioner vara giltiga. Ett originalgrafiskt verk är ett eget konstverk. 

En reproduktion försöker efterlikna ett existerande konstverk. 

Att scanna/fotografera en oljemålning eller akvarell och sedan skriva ut en kopia är en reproduktion. Eller trycka som litografi.

Man har inte arbetat grafiskt med bilden och gjort konstnärliga överväganden där man utgått från den grafiska teknikens särart och framtagningen har inte ingått i en konstnärlig process.Att bara ändra lite i bilden för att försöka tillgodose kraven på originalitet är otillräckligt."


Ulf Stålhane © 2010

Från bildvisning vid samma tillfälle

Ann Makander "Maneter" 50x50cm giclée 2010
Teckningar och en bakgrund digitaliserades och bearbetades till ett grafisk verk.
Olika grader av transparens gav känsla av vatten.

Youtubevideo som visar hur ett grafisk verk "Stad på en Ö"  av KG Nilson byggs upp

foto Ann Makander 2010