Stalhane studio&edition››

  • pigmentprints/gicléetryck
  • digitalt arbete och konsultationer
  • konstfotografering
  • skanning
  • editioner
  • design och framtagning av affischer/posters


   Studion finns nu på Ryttaregatan 3, Malmö

   (på samma adress som ateljé)

   Fotostudion är på Slussgatan 10, Malmö

    


Studioedition gallery››

Webgalleri med inriktning på konstgrafik, teckningar,  konst på papper och design av etablerade svenska konstnärer samt dokumentära fotografier.

Vi kommer även att anordna tillfälliga fysiska utställningar


Besök galleriet››